จะซื้อรถ “ยื่นไฟแนนซ์” อย่างไร เตรียมอะไรบ้าง

ซื้อรถ ยื่นไฟแนนซ์

จะซื้อรถ หรือ กำลังตัดสินใจซื้อรถสักคัน แต่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง?

อยากเป็นเจ้าของรถยนต์สักคัน เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง และยิ่งการซื้อรถ นอกจากเลือกดูรุ่นที่ชอบแล้ว ขนาด และประเภทที่เหมาะกับเรา ขั้นตอนแรกเราอาจต้องไปที่ศูนย์บริการเพื่อติดต่อกับพนักงานขาย เพื่อทดลองขับ และพูดคุยรายละเอียดจำเป็นที่เราต้องรู้เงื่อนไขการยื่นสินเชื่อต่างๆ นอกจากไปที่ศูนย์บริการเลย เรายังสามารถติดต่อพูดคุยกับพนักงานขายของศูนย์บริการต่างๆ เมื่อต้องการจองซื้อรถผ่านทางออนไลน์ เพื่อเลือกดูข้อเสนอได้ง่าน เป็นการประกอบการตัดสินใจก่อนจะติดต่อไป แล้วหลังจากตกลงจองรถแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรต่อ เตรียมเอกสารเพื่อ ยื่นไฟแนนซ์ อย่างไรบ้าง

สำหรับ พ่อค้า แม่ค้า ที่กลัวมีปัญหาการยื่นไฟแนนซ์ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่เลย

การยื่นสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อรถ เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นเรื่องมีดังต่อไปนี้

เอกสารสำหรับทำธุรกรรมสัญญาเช่าซื้อ

สำหรับบุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องมี

– สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา 3 ชุด
– สำเนาบัญชีบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน

เอกสารเพิ่มเติมของแต่ละอาชีพ

พนักงานรับเงินเดือน (บริษัทเอกชน, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น)

– หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 30 วัน) / Slip เงินเดือน (เดือนสุดท้าย)

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

– หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เจ้าของกิจการ
เจ้าของร้านค้าที่มีหน้าร้านหรือตลาดทั่วไป ให้เก็บหลักฐานเหล่านี้
  • รูปถ่ายหน้าร้าน
  • ใบเสร็จค่าเช่าที่
  • สัญญาเช่าร้านหรือเช่าสถานที่ (ถ้ามี)
ส่วนใครที่ดำเนินกิจการที่บ้านของตัวเอง จะใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักฐานได้
นำเงินเข้าทุกเดือนสม่ำเสมอ และเก็บใบเสร็จเวลาซื้อของมาขาย จะทำให้ธุรกิจของคุณดูน่าเชื่อถือ ขอสินเชื่อรถยนต์ผ่านง่าย
ประกอบอาชีพค้าขาย

– สำเนาทะเบียนพาณิชย์

1. ขายของออนไลน์
ขายของออนไลน์ ใช้พื้นที่ออนไลน์ซื้อขายเสมือนเป็นหน้าร้าน อาจต้องมีคนค้ำประกันเป็นบางกรณี ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของรายได้
เอกสารหลัก
  • ใบเสร็จการสั่งของมาขาย
  • หน้าเพจ Facebook หรือ หน้าเว็บไซต์
  • รูปสต๊อกสินค้า
  • สเตทเม้นบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
2.ขายของหาบเร่แผงลอย
ค้าขายแบบไม่ได้ทำสัญญาเช่าที่เป็นหลักแหล่ง เคลื่อนย้ายได้ไม่ติดอยู่กับที่ แนะนำให้เก็บเงินดาวน์บางส่วน เอกสารหลักๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ไฟแนนซ์ตรวจสอบที่มาของเงินรายได้
เอกสารหลัก
  • รูปถ่ายหน้าร้าน
  • ใบเสร็จซื้อขายสินค้า
  • สเตทเม้นบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท และผลการพิจารณาผลไฟฟแนนซ์ของสถาบันการเงินด้วย สิ่งที่สำคัญที่ต้องเช็กความพร้อมของพ่อค้าแม่ค้า ก็คือหลักฐานรายได้ที่เข้าบัญชีสม่ำเสมอ และมีแหล่งที่มารายได้ เพียงเท่านี้การขอสินเชื่อรถยนต์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
กรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ

– สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
– สำเนาใบเสร็จ / ใบส่งสินค้า
– สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3
– สำเนาทะเบียนรถยนต์ / ทะเบียนเรือ
– สำเนาแสดงแหล่งที่มาของรายได้ / แสดงอาชีพ / แสดงความสามารถในการผ่อนชำระ ฯลฯ

หมายเหตุ : กรณีเป็นชาวต่างชาติ สำเนา Passport + Visa ใช้แทนบัตรประชาชน, สำเนา Work Permit ใช้แทนทะเบียนบ้าน

นิติบุคคล

– สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 90 วัน)
– สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
– สำเนาหนังสือบริคนธ์สนธิ / สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
– สำเนา ภ.พ. 20 / ภ.พ. 30
– สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน+

พนักงานขายที่เราติดต่อไว้ จะแจ้งเอกสารที่เราต้องเตรียม สามารถปรึกษา สอบถามรายละเอียดได้ และการ ยื่นไฟแนนซ์ ต้องมีคุณสมบัติอะไรที่จะทำให้เราสามารถยื่นไฟแนนซ์ได้ผ่านฉลุย?

1. เครดิตดี มีประวัติกู้สินเชื่อ ไม่มีหนี้เสีย

เครดิตดี มีความหมายว่า เรามีประวัติขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน เงินสด บัตรเครดิต และไม่มีประวัติชำระหนี้ล่าช้า หรือมีหนี้เสีย จะช่วยให้การยื่นไฟแนนซ์ได้รับการอนุมติง่ายกว่าผู้ที่ไม่เคยมีประวัติสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินเลย

2. แหล่งที่มารายได้ชัดเจน

ต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาชัดเจน เอกสารครบตามเงื่อนไข เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน รายการเดินบัญชีย้อนหลัง สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น และหากกรณีเป็นพนักงานบริษัท ไฟแนนซ์มักพิจารณาฐานรายได้ประจำ รวมกับรายได้อื่นๆ เช่น โอที โบนัส คอมมิชชั่น ฯลฯ มาคิดรวมด้วย ทำให้ง่ายต่อการขอสินเชื่อมากขึ้น

3. ค่างวดไม่เกินครึ่งหนึ่งของรายรับ

สิ่งสำคัญในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของไฟแนนซ์ อยู่ที่ค่างวดจะต้องสัมพันธ์กับรายรับ โดยปกติแล้วค่างวดจะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของรายรับแต่ละเดือน บางแห่งอาจกำหนดให้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายรับ จึงจะมีโอกาสได้รับอนุมัติกู้ซื้อรถใหม่ได้

แต่หากไฟแนนซ์พิจารณาแล้วว่าค่างวดไม่สัมพันธ์กับรายรับ และมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ ทางแก้ก็คือเพิ่มจำนวนเงินดาวน์เพื่อให้ยอดจัดลดลง จะทำให้มีโอกาสอนุมัติสูงขึ้นนั่นเอง

ทั้งนี้หากสนใจ หรือมีคำถาม สามารถปรึกษากับพนักงานขายได้ และผู้ใดสนใจอยากเป็นเจ้าของรถมาสด้า สามารถติดต่อ Mazda City ได้ตามที่อยู่ติดต่อด้านล่างนี้ได้โดยตรงค่ะ

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก : www.sanook.com , https://www.fordrma.com/finance-ford-rma/

—————————- Mazda City ยินดีให้บริการ —————————-

Inbox : m.me/mazdacity
Link Line : https://line.me/R/ti/p/%40mazdacitythailand
Line ID : @mazdacitythailand
สาขาลุมพินี : 02-059-4488
สาขาหัวหมาก : 085-661-2588
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 : 02-673-5622
หรือ 091-772-7599
Website : https://www.mazdacity.co.th


COPYRIGHTS 2019. ALL RIGHTS RESERVED