Tag: mazda2

New Mazda 2 ใหม่ 2022

New Mazda 2 ปี 2022 รางวัลเทคโนโลยีระดับโลก ยนตรกรรมสกายแอคทีฟ เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ความก้าวล้ำของเทคโนโลยีทั้งสมรรถนะ และความปลอดภัย

ความรู้เบื้องต้นและวิธียืดอายุการใช้งาน “แบตเตอรี่รถยนต์”

เคยเจอปัญหาเหล่านี้กันหรือเปล่า? รถสตาร์ทไม่ติด หรือ ระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ทำงานได้ช้ากว่าปกติ อาจเกิดได้จาก แบตเตอรี่รถยนต์ เสื่อมสภาพ 

New Mazda 2 Hatchback

รางวัลเทคโนโลยีระดับโลก ยนตรกรรมสกายแอคทีฟ เป็นที่ยอมรับในวงการรถยนต์ระดับนานาชาติ ความก้าวล้ำของเทคโนโลยี คุณภาพ สมรรถนะ การประหยัดน้ำมัน ความปลอดภัย