Contact

โชว์รูมและศูนย์บริการ

มาสด้า ซิตี้ ลุมพินี (โชว์รูมและศูนย์บริการ)

1028/2 ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

02-059-4488 | แผนที่ | เส้นทาง

มาสด้าซิตี้ รามคำแหง69
(ศูนย์บริการมาตรฐานซ่อมตัวถังและสี)

2363/1 ถนนรามคำแหง (สุขุมวิท 71) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Fax. 02-718-5090

02-718- 5060 | แผนที่ | เส้นทาง

มาสด้า ซิตี้ เซ็นทรัล พระราม3 (โชว์รูม)

พื้นที่ P3A ชั้น 3 เลขที่ 79 เซ็นทรัลพระราม 3

02-673-5622 | แผนที่ | เส้นทาง

มาสด้าซิตี้ พระราม3
(ศูนย์บริการมาตรฐานซ่อมตัวถังและสี)

507/581 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Fax. 02-674-3607

02-674-3600 | แผนที่ | เส้นทาง