Tag: KODO DESIGN

New Mazda CX-3

New Mazda CX-3 ได้รับแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวที่งดงาม ทรงพลัง ท่วงท่าที่สง่างาม ปราดเปรียวเช่นเดียวกับเสือชีต้าห์ขณะซุ่มรอจังหวะกระโจนเข้าตะครุบเหยื่อ

New Mazda CX-5

อีกระดับของดีไซน์โคโดะ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Less is More” รูปลักษณ์ภายนอกใหม่ที่งดงามและทรงพลังราวกับมีชีวิต หรูหรา ปราดเปรียวในสไตล์พรีเมี่ยม New Mazda CX-5