Tag: New Mazda CX-3

New Mazda CX-3

New Mazda CX-3 ได้รับแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวที่งดงาม ทรงพลัง ท่วงท่าที่สง่างาม ปราดเปรียวเช่นเดียวกับเสือชีต้าห์ขณะซุ่มรอจังหวะกระโจนเข้าตะครุบเหยื่อ