G-VECTORING CONTROL PLUS (GVC PLUS)

G-VECTORING CONTROL PLUS (GVC PLUS)
ระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง

ระบบควบคุมสมรรรถนะการขับขี่อัจฉริยะ (GVC) ที่มีระบบควบคุมการเบรก ซึ่งมาสด้าได้พัฒนาขึ้นสำหรับยนตรกรรมเจเนอเรชั่นใหม่ โดยมีการศึกษาการเคลื่อนไหวของร่างกายของผู้โดยสาร และพบกว่าร่างกายเคลื่อนไหวน้อยที่สุดเมื่อแรง G มีการเคลื่อนที่แบบหมุน ซึ่งการเคลื่อนที่ลักษณะนี้จะทำให้ผู้โดยสารคาดการณ์ได้ง่าย และคงความสมดุลของร่างกายได้ง่ายกว่า นี่คือแนวทางการขับขี่ที่เป็นมิตรกับผู้โดยสารของมาสด้า ดังนั้นผู้ขับขี่จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนเลนอย่างกะทันหันแล้วรถที่มีอาการโคลงกลับมาสมดุลเช่นเดิม หรือช่วยหลีกเลี่ยงการชนเมื่อผู้ขับขี่เจอสถานการณ์สิ่งของตกลงบนถนนหรือมีสัตว์วิ่งตัดหน้ารถ ทำให้คุณขับขี่ได้อย่างสนุกและปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อมีระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง

ระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะ

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดภายใต้ชุดเทคโนโลยี SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS ช่วยควบคุมสมรรถนะในการขับขี่ให้แม่นยําและสมดุลเพื่อให้ผู้ขับรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับรถอย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

การทํางานของระบบ GVC

ระบบจะประมวลผลจากการบังคับพวงมาลัยของผู้ขับขี่ ความเร็วของรถ รวมถึงน้ำหนัก ของเท้าที่กดลงบนแป้นคันเร่ง จากนั้นจะควบคุมแรงบิดของเครื่องยนต์ และถ่ายน้ำหนัก ที่เหมาะสมไปสู่แต่ละล้อ ทําให้รถเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้น ควบคุมได้แม่นยําในทุกสถานการณ์

  • ขณะเข้าโค้ง รถจะถ่ายน้ำหนักไปยังล้อหน้าซึ่งเป็นล้อที่ใช้ในการควบคุมรถ เพื่อให้ล้อหน้ายึดเกาะถนนมากขึ้น
  • ขณะออกจากโค้ง รถจะถ่ายน้ำหนักไปยังล้อหลัง เพื่อให้รถวิ่งออกจากโค้งได้อย่างมีเสถียรภาพ

แบบจําลองเพื่อแสดงการทํางานของระบบ GVC

ขณะรถเริ่มเข้าโค้ง
เครื่องยนต์จะลดแรงบิดลงให้เหมาะสมกับลักษณะของโค้งทําให้น้ำหนักของตัวรถถ่ายมายังล้อหน้า ส่งผลให้ล้อหน้ายึดเกาะถนนมากขึ้น เข้าโค้งได้แม่นยํา

ขณะรถอยู่ในโค้ง
ระบบจะควบคุมการถ่ายน้ำหนักของตัวรถให้อยู่ในสภาวะสมดุลทั้งหน้าและหลัง ทําให้การแก้พวงมาลัยในโค้งเกิดขึ้น น้อยที่สุด

ขณะรถออกจากโค้ง
ระบบจะปรับแรงบิดให้กลับมาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ทําให้น้ำหนักของตัวรถถ่ายไปยังล้อหลัง เพื่อให้รถวิ่งออกจากโค้งได้อย่างมีเสถียรภาพ

ขอบคุณข้อมูล : https://www.mazda.co.th


COPYRIGHTS 2019. ALL RIGHTS RESERVED