พ.ร.บ. มีประโยชน์อย่างไร คุ้มครองอะไรบ้าง

พ.ร.บ. มีประโยชน์อย่างไร คุ้มครองอะไรบ้าง

พ.ร.บ. ถือว่าเป็นประกันภัยภาคบังคับกับรถทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แล้วคุ้มครองอะไรบ้างล่ะ? 

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง คือ ผู้ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า หรือได้รับความเสียหายทั้งทางร่างกาย หรือจนถึงแก่ชีวิต จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางรถ โดยไม่ต้องรอพิสูทจ์ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งมีความคุ้มครองเบื้องต้น

ค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครอง คือค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด ซึ่งบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาท ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหาย โดยค่าเสียหายเบื้องต้น มีดังนี้

ความคุ้มครองส่วนนี้ จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใน 7 วัน

 • กรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาลชดใช้ จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท/คน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ ค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 35,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิต รับค่าปลงศพ จำนวน 35,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิต หลังการเข้ารักษาพยาบาลตามข้อแรก จ่ายรวมไม่เกิน 65,000 บาท/คน
 • กรณีได้รับบาดเจ็บ และสูญเสียอวัยวะต่อมา จ่ายรวมไม่เกิน 65,000 บาท/คน

ค่าสินไหมทดแทน เป็นวงเงินชดเชย หลังจากได้รับการพิสูจน์แล้วว่า คุณไม่ใช่ฝ่ายผิด

 • กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะถาวร ไม่เกิน 300,000 บาท/คน
 • เงินชดเชยรายวัน (ผู้ป่วยใน) ชดเชยไม่เกิน 200 บาท/วัน (ระยะเวลารวมไม่เกิน 20 วัน) หรือไม่เกิน 4,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น มีดังนี้

กรณีบาดเจ็บ

 • ใบเสร็จจากโรงพยาบาล
 • สำเนาบัตรประชาชชน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ ขอใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานความเห็นจากแพทย์ที่ระบุอย่างแน่ชัด
 • บันทึกประจำวันที่แจ้งเรื่องได้รับความเสียหายจากการประสบภัยทางรถ

กรณีเสียชีวิต

 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาบันทึกประจำวัน
 • สำเนาบัตรประชาชน

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำ พ.ร.บ. ตามกฏหมาย มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท รถคันดังกล่าวไม่สามารถต่อทะเบียนรถประจำปีได้ และโดนปรับ 400-1,000 บาท

เป็นประโยชน์ให้ใครหลายคนเลย บางคนที่ยังไม่รู้ว่าได้รับประโยชน์อะไรบ้าง คราวนี้รู้แล้วนะคะว่านอกจากเราต้องทำตามกฏหมายแล้ว มันก็คือสิทธิประโยชน์ของเราที่จะได้รับการคุ้มครอง ใครที่ยังไม่ได้ต่อ พ.ร.บ. รีบไปต่อก่อนโดนค่าปรับกันนะคะ


COPYRIGHTS 2019. ALL RIGHTS RESERVED