โปรโมชั่น All-New Mazda3 ดอกเบี้ย 1.99% 4 ปี

โปรโมชั่น All-New Mazda3 ดอกเบี้ย 1.99% นาน 4 ปี

  • ฟรี! ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
  • ฟรี! ค่าแรงเช็คระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
  • ขยายการรับประกันคุณภาพเป็น 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม ALL-NEW MAZDA 3


COPYRIGHTS 2019. ALL RIGHTS RESERVED