นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด การที่ผู้ใช้งานได้ติดตั้ง หรือเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้แล้ว ถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วทุกประการ หากผู้ใช้งานไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ ขอให้ผู้ใช้งานปฏิเสธการใช้งานแอปพลิเคชันโดยถอนการติดตั้งจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์ดิจิตอลของผู้ใช้งาน

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายนี้ครอบคลุมถึงประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทได้รับ และอาจเก็บรวบรวมเพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบ บริษัทมีมาตรการปกป้องข้อมูลนี้ โดยไม่มีการนำไปใช้งานในทางที่ผิด หรือมีการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ ข้อมูลของผู้ใช้งานจะไม่ถูกแบ่งปันหรือส่งต่อให้กับบุคคลที่สาม

ข้อมูลที่ให้ทางบริษัท

ให้ผู้ใช้งานแจ้งหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องให้มีการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน เพื่อจัดเก็บและบันทึกไว้ในบัญชีผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใช้งานแอปพลิเคชัน บริษัทอาจต้องขอให้ผู้ใช้งานสร้างโปรไฟล์สาธารณะที่มีชื่อและรูปภาพของผู้ใช้งานอยู่ด้วย

บริษัทนำข้อมูลของคุณไปใช้อย่างไรบ้าง?

ทางบริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

  • เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อ รับเรื่อง หรือตอบคำถามต่างๆ รวมถึงการสอบถามข้อมูล การร้องขอใดๆ ที่ส่งมาผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือทางอื่นๆ
  • เพื่อตอบรับการบริการส่วนอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานติดต่อมา
  • เพื่อให้ทางบริษัทนำข้อมูลไปใช้พัฒนาระบบ การบริการ และการทำงานของแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้น

หากผู้ใช้งานส่งข้อความผ่านทางอีเมล์ หรือกอรอกแบบฟอร์มบนแอปพลิเคชันเพื่อติดต่อกับทางบริษัท ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บเพื่อทำเป็นสถิติการใช้งาน และนำไปพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน และการบริการให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกกรณี

ล่าสุด วันที่ 7 ตุลาคม 2563

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสุดพิเศษ


COPYRIGHTS 2019. ALL RIGHTS RESERVED